HOME
Fabike. Folding|Vouw Fabike. Bi-piano. Stoel|Seat. Nummertaal|Numberlanguage. Tafab. Paraplu|Umbrella. CVT-Doublespool. GyroGear. GyroGear. Hand-cike. Fabcike.

Relationele Kijk in 23 stellingen


 1. De werkelijkheid is vorm-werking-vorm drie-eenheden (proton-Elektra-elektron uiteindelijk).
 2. Elke werking is een passen van vormen (als schroeven tussen bout en moer).
 3. De werking van de werkelijkheid is een fysisch feit.
 4. Vormen zijn materieel, werking is niet-materieel.
 5. Er zijn niet-materiële fysische feiten: de werking, het passen.
 6. Andere dieren zien alleen de (aparte) vormen.
 7. De mens ziet ook de werking, in passen van vormen.
 8. We noemen dat begrijpen.
 9. Als we spreken van geest of spirit, dan bedoelen we de werking.
 10. Geest is een fysisch feit: de werking.
 11. De werking (als schroeven) bepaalt de vormen (van bout en moer).
 12. Niet-materiële spirit bepaalt de materiële vormen; licht vormt deeltjes.
 13. Ons verstand is een zintuig, voor passen van vormen.
 14. Onze geest is een zintuig voor geest; er is geen lichaam-zintuig probleem.
 15. Als vormen goed passen, spreken we van kwaliteit.
 16. Als vormen goed passen, spreken we van waarheid.
 17. Als vormen goed passen, genieten we; onze geest is ons genot-zintuig.
 18. Hoe beter het past (een schoen, samenleving), deste waarlijker het is.
 19. Kwaliteit (lekker passen) maakt deel uit van de wetenschappelijke waarheid.
 20. Met ons verstand zien we een jas in een vacht.
 21. Naakt zijn is handig als je een verstand hebt, om een jas te zien.
 22. De mens is het enige vrije wezen op aarde, vrij van (een vacht), vrij om (zich te kleden).
 23. De mens is zeer natuurlijk, biologisch, sensueel.
Voor meer uitleg? Bezoek Fabc.nl

Veel mensen verlangen naar meer spiritualiteit in onze samenlevingen.
Maar wetenschap eist dan dat spirit wordt gedefinieerd, als feit.
Daarom is er de Relationele Kijk van Fabc.


Jan Helderman

No comments:

Post a Comment